Faza

Maintaining

Opis projekta

Želimo pregled lokalnih otvorenih podataka u Hrvatskoj

Lokalni podaci su često najbitniji građanima na dnevnoj bazi - od vremena kada ide odvoz smeća do lokalnih poreznih stopa. Trenutno je teško znati koji lokalni podaci su dostupni.

Želimo to promijeniti s ovim izvještajem o stvarnom stanju otvorenih podataka za gradove u Hrvatskoj.

Po uzoru na Indeks nacionalnih cenzusa otvorenih podataka koji je objavljen 28. listopada 2013. godine. Open Knowledge Foundation (OKFN) ogranizacija kreirala je Indeks lokalnih otvorenih podataka (prije: Cenzus lokalnih otvorenih podataka) za istraživanje i praćenje napretka gradova i lokalnih područja u otvaranju javnih podataka.

Kako će Indeks otvorenih podataka hrvatskih gradova pomoći

  • novim ljudima da nauče o otvorenim podacima kroz istraživanje onoga što im je dostupno i relevantno,

  • vama u uspoređivanju dostupnosti podataka u vašem gradu u odnosu na druge gradove,

  • lokalnim vlastima u prepoznavanju podataka koje njihovi građani trebaju.

Kako možeš pridonijeti

Ima nekoliko načina na koje možeš pomoći:

  • Prijavi se u tim ovog projekta

  • Podrži projekt tako da pišeš o projektu na društvenim mrežama

  • Istraži otvorenost svoga grada i podnesi ocjenu otvorenosti

  • Kreiraj vizualizacije otvorenosti hrvatskih gradova i podijeli na internetu.

Dobri primjeri

Aktivnost na projektu

Novost #1

OKFN nam je pružio mogućnost da ocjenimo otvorenost podataka i u Hrvatskim gradovima. Trenutno se tamo nalaze uobičajeni setovi podataka, a ako misliš da treba neku informaciju ukinuti ili dodati, napiši svoje mišljenje u obliku komentara na ovom shareanom Google Spreadsheet dokumentu (klikni Comments tipku gore desno kada otvoriš tablicu iz linka).