Miroslav (Administrator) Pravo na pristup informacijama Objave u medijima

imamo pravo znati. org

HR: Na nivou državne vlasti povjerenica za informiranje Anamarija Musa promovira internetsku adresu “imamopravoznati.org” gdje građani imaju mogućnost tražiti informacije od cca 6.000 tijela javne vlasti. Ova platforma na usluzi građanima važan je korak naprijed u ostvarivanju prava na pristup informacija od javnog značaja. Građani WELCOME ! Komentar: Zna se da u Labinu lokalna vlast ne odgovara na pitanja građana. Valjda će i tome uskoro, što prije doći kraj.

Pročitaj cijeli članak na www.labin.info…Objavljeno