Cilj ekspertne skupine

Programiraj za Hrvatsku (engl. Code for Croatia, skraćeno CfC) je ekspertna skupina za uključenost građana u lokalne aktivnosti; nacionalna mreža građanski orijentiranih volontera, koji svojim vještinama doprinose u korištenju interneta kao platforme za javne službe, državnu upravu i građanske usluge.

Svrha ove ekspertne skupine je izrada i održavanje lokalnih primjera zajedničkih ciljeva i strateških ishoda:

O nama Registriraj se u ekspertnu skupinu!

Please accept marketing cookies to watch this video.